DLNA stream z Raspberry PI

Kategorie: Úvod
DLNA stream z Raspberry PI

Streamování videa (i s externími titulky) pomocí miniDLNA serveru z Raspberry PI.

Již dávněji jsem psal článek o streamování obsahu z Raspberry PI přes Sambu. To má jednu velikou nevýhodu - ne každá televize (či jiné zařízení) podporuje Sambu. Na druhou stranu je tohle výhoda v případě desktopu, kdy se složka se streamem tváří jako přímo připojený disk.

Jelikož od používání miniDLNA serveru jsem upustil kvůli nepodpoře externích titulků tak jsem hledal a zjišťoval jak toto nahradit. Nakonec jsem přišel na to, že miniDLNA se dá použít - ale v novější verzi (konkrétně 1.1.4) v repozitářích Raspbianu se ale nachází verze 1.0.24. Stačí tedy nainstalovat novější miniDLNA server a můžeme vpohodě streamovat video s titulky.

Instalace miniDLNA

V prvé řadě je nutné odinstalovat starou verzi miniDLNA (v případě, že je nainstalována) - příkazy sudo apt-get purge minidlnasudo apt-get autoremove.

Následně si přidáme do repozitáře nový zdroj - příkazem echo "deb-src https://archive.raspbian.org/raspbian wheezy main contrib non-free" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list a zaktualizujeme příkazem sudo apt-get update. Po aktualizaci si stáhneme závislosti k miniDLNA serveru příkazem sudo apt-get build-dep minidlna.

Teď již můžeme stáhnout samotný miniDLNA server - příkazem wget https://sourceforge.net/projects/minidlna/files/minidlna/1.1.4/minidlna-1.1.4.tar.gz a robalit jej pomocí příkazu tar -xvf minidlna-1.1.4.tar.gz. Přejdeme do vytvořené složky (cd minidlna-1.1.4) a sestavíme si miniDLNA server příkazem ./configure && make && sudo make install. Sestavení a následná instalace bude nějakou chvilku trvat.

Po nainstalování zkopírujeme konfigurační soubor (sudo cp minidlna.conf /etc/) a startovací script (sudo cp linux/minidlna.init.d.script /etc/init.d/minidlna). Startovacímu scriptu nastavíme příznak spustitelnosti pomocí příkazu sudo chmod 755 /etc/init.d/minidlna. Jako poslední část zaktulizujeme rc příkazem sudo update-rc.d minidlna defaults. Tímto máme vše připravené k používání miniDLNA serveru.

Konfigurace

Ke konfiguraci toho není mnoho v základu spoustu věcí postačuje. Jako hlavní bod na co se v konfiguračním souboru (/etc/minidlna.conf) zaměřit je jméno našeho DLNA serveru - to najdeme pod friendly_name. Dále je potřeba nastavit složky, z kterých chceme streamovat - zápis je ve tvaru media_dir=X,/cesta. X určuje typ dat - V = video, A = audio, P = picture, cesta pak definuje kde se složka nachází (např. media_dir=V,/home/pi/videa).

Po konfiguraci je nutné miniDLNA server restartovat, příkazem sudo service miniDLNA restart.

Sdílet

Komentáře

postPřidat komentář

Nebyly přidány žádné komentáře.