Naučné stezky – Středočeský kraj

Kategorie: Úvod
Naučné stezky – Středočeský kraj

Několik vybraných naučných stezek ze Středočeského kraje.

NS Vlašimským zámeckým parkem

Start: Vlašim, zámek
Cíl: Vlašim, zámek
Trasa: okruh, 5 km

Naučná stezka nám představí cenný zámecký park, patřící k prvním krajinářským parkům u nás. Dočteme se nejen i historii a vývoji parku, pozornost si zaslouží i pestrá příroda – vzácné druhy hmyzu, bohatství ptačích obyvatel (pozorovat zde můžeme např. skorce vodního nebo ledňáčka říčního) nebo rozmanitá hajní květena. Zajímavé jsou i Čínský pavilon a Znosimská brána, připomínající středověký hrad.

NS Vinařická hora

Start: Vinařice, ulice U Rybníka
Cíl: Vinařice, ulice U Rybníka
Trasa: okruh, 7 km

Vinařická hora není ani nejmladší, ani nejstarší, ani největší sopka u nás, přesto je mimořádně významná svou nejlepší prozkoumaností. Díky starým lomům nám nabízí názornou ukázku stavby stratovulkánu, tedy sopky, u které se střídaly výbuchy a výlevy vulkanického materiálu. Lokalita je zajímavá i teplomilnými společenstvy se vzácnými rostlinami, např. bělozářkou větevnatou.

NS Koukolova hora

Start: Slavíky
Cíl: Kotýz
Trasa: lineární, 4 km

Do atraktivního prostředí Českého krasu nás zavede NS, na které se seznámíme s geologickými a geomorfologickými poměry krasu, uvidíme krásné zkameněliny a zavítáme k výrazným krasovým útvarům Jelínkovu mostu a Axamitově bráně. Dozvíme se, jaké zajímavé druhy rostlin a živočichů se zde vyskytují (např. vzácný pavouk stepník rudý, koniklec český luční nebo několik druhů kavylů), a utřídíme si paleontologické poznatky.

NS Voděradské bučiny

Start: Jevany, hráz rybníka
Cíl: Jevany, hráz rybníka
Trasa: okruh, 11 km

Na této stezce, vedoucí rezervací chránící rozsáhlé bučiny, které jsou v těchto nadmořských výškách vzácné, se můžeme přesvědčit, že i nedaleko Prahy najdeme ještě neporušenou přírodu. Prohlédneme si i ukázky geologických jevů, jako jsou kamenná moře a pseudokary, a ochuzeni nebudeme ani o zajímavé údaje tykající se bohaté flóry a fauny – roste zde např. vzácný keř lýkovec jedovatý.

NS Drbákov – Albertovy skály

Start: Nalžovické Podhájí
Cíl: Nalžovické Podhájí, parkoviště U křížku
Trasa: okruh, 6 km

O příkrosti vltavských břehů se můžeme přesvědčit „na vlastní nohy“, projdeme-li téměř horskou rasu této naučné stezky, která nás zavede nejprve do rezervace tisů, později na skalnaté stráně vltavského kaňonu s krásnými výhledy a poučením o přírodních poměrech nebo historii voroplavby. Za to, že se dnes můžeme těšit pohledy ze stezky šplhající po skalách, vděčíme zdejšímu znalci a milovníkovi přírody i lidí panu Bartůňkovi, který vlastnoručně zpřístupnil tento krásný kout přírody i pro ostatní.

Sdílet

Komentáře

postPřidat komentář

Nebyly přidány žádné komentáře.