Naučné stezky – Jihomoravský kraj

Kategorie: Úvod
Naučné stezky – Jihomoravský kraj

Několik vybraných naučných stezek z Jihomoravského kraje.

NS Josefovské údolí

Start: Adamov, náměstí
Cíl: Býčí skála
Trasa: lineární, 5 km

Na naučné stezce navštívíme nejstarší vysokou pec ve střední Evropě, Františku, prohlédneme si volně přístupnou jeskyni Jáchymku a zlatým hřebem putování bude známá jeskyně Býčí skála, pojmenované podle nálezu bronzové figurky býčka. Mimoto zde byly objeveny i jedinečné pozůstatky tzv. pohřbu halštatského velmože.


NS Děvín

Start: Soutěska (severně od Klentnice)
Cíl: Soutěska
Trasa: tři okruhy, 11 km

Tato naučná stezka vedoucí po dominantním vrcholu Pavlovských vrchů, nás seznámí s druhově bohatými společenstvy všech přítomných biotopů. Na jižních svazích postupně projdeme dubohaborvým lesem, lesostepí, skalnatou a drnovou stepí. Odměnou za výstup bude nejen zřícenina hradu Děvičky, ale i daleký rozhled do okolní krajiny, především na Novomlýnskou nádrž a malebnou vesnici Pavlov.

NS Údolí Říčky

Start: osada Hádek
Cíl: Hostěnice
Trasa: lineární s odbočkami, 5 km

Tato naučná stezka prochází mimořádně cenným krasovým územím s podzemními (jeskyně, propasti) i nadzemními (škrapy, ponory, vývěry) krasovými jevy. Na trase, která vede i okolo Ochozské jeskyně, leží mimo jiné Hádecká estavela nebo Hostěnické propadání. Volně přístupná jeskyně Pekárna je známá archeologickými nálezy, zejména ze starší doby kamenné. Ze zajímavých rostlin tu můžeme najít třeba třemdavu bílou, bělozářku větevnatou nebo měsíčnici vytrvalou.

Sdílet

Komentáře

postPřidat komentář

Nebyly přidány žádné komentáře.