Klíčování amplitudovým posunem

Kategorie: Úvod
Klíčování amplitudovým posunem

Článek o klíčování amplitudovým posunem - modulaci ASK.

Modulace

Modulace

Prvně začneme tím, co to vůbec modulace je. Modulace je proces, kterým se mění charakter nosného signálu pomocí modulujícího signálu. Výsledkem modulace je modulovaný signál. Toto provádí modulátor na odesílací straně. Opakem modulace je demodulace, která se provádí na straně příjemce.

Modulace ASK

Teď již k samotné podstatě článku. Modulace ASK – klíčování amplitudovým posunem je považována za digitální verzi amplitudové modulace. V případě ASK modulační signál ovlivňuje amplitudu nosného signálu. Digitální data jsou tedy reprezentována pomocí změn amplitudy. To si ukážeme na následujícím obrázku.

Zdroj dat

Na obrázku jdou vidět 2 signály. První signál reprezentuje data, které chceme přenést (modulační signál), druhý signál představuje nosný signál. Nyní již provedeme samotnou ASK modulaci a získáme například takový výsledek.

ASK modulace

Tady z tohoto obrázku (zobrazující modulovaný signál) je již patrné jak ASK modulace pracuje. Tam, kde se ve zdrojových datech  vyskytuje logická jednička (nenulová amplituda) se přenáší vyšší amplituda nosné, tam kde je logická nula se přenáší nízká amplituda.

Modulace ASK je velmi jednoduchá a levná na realizaci. V porovnání s FSK (klíčování frekvenčním posunem) má nižší nároky na šířku pásma. ASK modulace je velice náchylná vůči šumu a zkreslení. Vyžaduje dobrý odstup signálu od šumu (SNR), díky tomu se defakto nepoužívá jako více stavová modulace.

Dále je taky neefektivní a proto se nahrazuje lepšími modulacemi – jako například kvadraturní amplitudovou modulací (QAM). U QAM modulace má výsledný signál podobu ASK a PSK modulace. 

On-Off Keying

Nejjednodušším typem ASK modulace je OOK. Reprezentace dat funguje jako přítomnost či absence nosné (v případě vysílání 1 se odesílá nosná, v případě 0 se nevysílá nic).

OOK je populární v aplikacích, které jsou napájeny pomocí baterie. Zařízení šetří energii v případě, že nevysílají nic anebo vysílají 0. Tento typ ASK modulace se také používá v komunikaci přes optická vlákna, domácí automatizaci (433 MHz) či v systémech pro monitorování tlaku v pneumatikách u automobilů (TPMS), přenos Morseovy abecedy nebo IrDA (infrared Data Assocation).

Sdílet

Komentáře

postPřidat komentář

Nebyly přidány žádné komentáře.