Méně znamé programy ve Windows II.

Kategorie: Tipy & triky

Méně znamé programy ve Windows II.

getmac - Umožňuje správci zobrazit adresu MAC pro jeden či více síťových adaptérů v systému.
gpresult - Zobrazí výslednou sadu zásad cílového uživatele a počítače.
gpupdate - Aktualizuje nastavení zásad skupiny.
ipxroute - Zobrazení a úprava informací o tabulkách směrování používaných protokolem IPX.
label - Vytvoří, změní nebo odstraní jmenovku svazku disku.
lodctr - Zaktualizuje názvy čítačů a vysvětlující text rozšiřitelného čítače programu Sledování výkonu.
logman - Program logman spravuje službu Výstrahy a protokolování výkonu při vytváření a správě protokolů relací trasování událostí a protokolů výkonu.
logoff - Ukončí relaci. S pojmem ?relace? se častěji setkávají uživatelé GNU/Linuxu, takže překlad pro uživatele Windows je: ?Za předpokladu, že není spuštěna žádná aplikace, kde jsou neuložená data, tak odhlásí aktuálně přihlášeného uživatele?.
lpq - Zobrazí aktuální stav vzdálené tiskárny.
lpr - Odeslání tiskové úlohy na síťovou tiskárnu.
magnify - Nástroj lupa.
makecab - Vytváření CAB archivů. (makecab nazev-souboru)
mem - Vypíše velikost volné a používané paměti systému.
mnmsrvc - Synchronizuje data v síti.
mountvol - Vytváří nebo odstraňuje připojovací body svazku, nebo zobrazuje jejich seznam.
msmsg - Window Messenger ve Windows.
msconfig - Msconfig je velice mocnou pomůckou při konfiguraci systému. V grafickém rozhraní můžete nastavit obsah souborů: win.ini, system.ini a boot.ini.
narrator - Program narrator slouží pro zrakově postižené. Dokáže číst znaky (pouze anglicky).
nbtstat - Zobrazení statistiky protokolu a aktuálních připojení protokolu TCP/IP pomocí systému NBT.
netstat - Velice užitečný příkaz, který vypíše aktuální síťová připojení včetně IP adresy a protokolu.
netsh - Diagnostické síťové příkazy netsh, zvané také příkazy kontextu diag, lze použít ke správě servisních parametrů operačních systémů a sítí z příkazového řádku. Diagnostický kontext prostředí netsh používá příkazový řádek netsh diag.
nlsfunc - Načte údaje specifické pro danou zemi.
nslookup - Nslookup.exe je nástroj příkazového řádku pro testování a odstraňování problémů se servery DNS. Je instalován spolu s protokolem TCP/IP prostřednictvím Ovládacích panelů.

Sdílet

Komentáře

postPřidat komentář

Nebyly přidány žádné komentáře.