Méně znamé programy ve Windows

Kategorie: Tipy & triky

Méně znamé programy ve Windows

append - Umožňuje programům otevírat datové soubory v zadaných adresářích, jako by byly v aktuálním adresáři.
arp - Účel tohoto příkazu je, že zobrazuje a upravuje tabulku pro překlad adres IP na fyzické adresy, které používá protokol ARP.
at - Příkaz AT plánuje spouštění příkazů a programů v počítači v zadaném čase a datu. Aby bylo možné příkaz AT použít, musí být spuštěna služba Plánovač úloh.
atmadm - Slouží ke sledování připojení a adres registrovaných nástrojem Správce volání ATM v síti ATM . Pomocí příkazu atmadm lze zobrazit statistiku příchozích a odchozích volání adaptérů ATM. Při použití bez parametrů zobrazí příkaz atmadm statistické údaje sledující stav aktivních připojení.
attrib - Zobrazí nebo upraví atributy souboru.
auditusr - Nastaví zásady auditování pro jednotlivé uživatele.
bootcfg - Tento nástroj příkazového řádku lze použít ke konfiguraci, dotazům, změně nebo odstranění nastavení spouštěcí položky v souboru boot.ini. Při napsání bez parametrů zobrazí současné nastavení.
cipher - Zobrazí nebo změní šifrování adresářů (souborů) na oddílech NTFS.
cacls - Zobrazí nebo změní seznamy řízení přístupu (ACL) k souborům (nastavení přístupových práv).
chkdsk - Prověří disk a zobrazí zprávu o jeho stavu. Spouští se například při změně diskového prostoru nebo pokud dojde k nekorektnímu ukončení systému. Může se také spustit tímto příkazem.
chkntfs - Zobrazí nebo změní kontrolu disku při spuštění počítače.
cliconfg - SQL je grafický nástroj, který umožňuje provádět následující činnosti:
1. Vytvářet síťová protokolová připojení k zadaným serverům a měnit výchozí síťový protokol.
2. Zobrazit informace o síťových knihovnách aktuálně nainstalovaných v systému.
3. Zobrazit verzi knihovny DB-Library aktuálně nainstalovanou v systému a nastavit výchozí možnosti knihovny DB-Library. compact - Zobrazí nebo upraví kompresy souborů v oddílech NTFS.
dcomcnfg - Konzola MMC obsahuje nástroje pro správu, které lze používat ke správě sítí, počítačů, služeb a dalších součástí systému.
ddeshare - Sdílená položka DDE je nástroj pro správu konverzací dynamické výměny dat (DDE) v síti. Pomocí programu Sdílená položka DDE můžete vytvořit, upravit a odstranit sdílené položky DDE, aby programy v jednom počítači mohly komunikovat a sdílet data s programy v jiných počítačích. Můžete také určit omezení zabezpečení sdílených položek DDE.
debug - Nástroj, který umožňuje testovat a upravovat programy, což není až tak úplně pravda, protože debug je 16bitový debugger a s tím dnes moc programů opravdu upravovat nemůžete. Existuje 32 bitová nástavba tohoto nástroje, která se jmenuje grdb.
defrag - Defregmentace disku systému Windows.
diskpart - Slouží pro manipulaci s diskovými oddíly (nápověda /s).
diskperf - Nastavení čítačů pevného disku.
driverquery - Umožňuje správci provést výčet a zobrazit seznam nainstalovaných ovladačů zařízení a jejich vlastností.
drwtsn32 - Dr. Watson pro systém Windows je ladicí program chyb programů. Informace, které program Dr. Watson získává a zaznamenává do protokolu (Drwtsn32.log). Máte také možnost vytvořit soubor se stavem systému, který může programátor načíst do ladicího programu.
dxdiag - Nástroj pro diagnostiku DirectX. Podává podrobné informace o instalovaných součástech a ovladačích DirectX. Umožňuje testovat funkčnost, diagnostikovat problémy a měnit systémovou konfiguraci pro zvýšení výkonnosti.
edlin - Primitivní textový editor ještě z prvních verzí MS-DOS.
eudcedit - Editor soukromých znaků. Umožňuje vytvářet vlastní znaky.
eventtriggers - Tento nástroj příkazového řádku umožňuje správci zobrazit a konfigurovat Aktivační signály událostí v místním nebo vzdáleném systému.
eventvwr - Prohlížeč událostí. Obsahuje informace vyvolané jednotlivými programy a speciální sekci zde mají i antivirové programy.
exe2bin - Převede .EXE (spustitelné) soubory do binárního formátu.
expand - Dekomprimuje jeden nebo více zkomprimovaných souborů.
finger - Zobrazí údaje o uživateli zadaného systému, který má spuštěnu službu Finger. Výstup programu se může měnit v závislosti na vzdáleném systému.
fsquirt - Slouží k přenesení souborů pomocí rozhraní bluetooth.
fsutil - Podrobné nastavení systému souborů a skrytých nastavení disku. - Podrobné nastavení systému souborů a skrytých nastavení disku.

Druhá část.

Sdílet

Komentáře

postPřidat komentář

Nebyly přidány žádné komentáře.